Dzień kobiet

Z okazji Dnia Kobiet nasze Szkolne Koło Teatralne przygotowało kolejne przedstawienie. Zobaczyli¶my "Romea i Julię" W.Szekspira. Tradycyjnie już opiekę artystyczn± nad spektaklem sprawowała pani prof.A.Zdziech. Mniej odległ± podróż w przeszło¶ć odbyli¶my słuchaj±c piosenek z okresu międzywojennego. Szlagiery z tamtych czasów ("Już taki jestem zimny drań","Z szacunkiem Panie Felu¶" czy "Sex Appeal") pozwoliły nam poczuć niepowtarzaln± atmosferę dwudziestolecia. Występ przygotowano starannie. Zadbano także o stroje,które ¶wietnie oddawały klimat i nastrój. Ujawniło się przy tej okazji kilka talentów wokalnych. Mamy nadzieję na ich dalszy rozwój przy wsparciu pana Zbigniewa Kubka, który ten program przygotował i sam akompaniował wokalistom.