Warsztaty

27 listopada br. odbyła się w naszym liceum czwarta edycja warsztatów antydyskryminacyjnych przeznaczonych dla uczniów klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadziła p.Beata Tycińska. Praca nad stereotypami i uprzedzeniami jest bardzo trudna. Aby poznać i zrozumieć innych trzeba najpierw poznać siebie, własną motywację i ograniczenia. Dlatego też prowadząca zaplanowała aktywne metody pracy z grupą, dużą ilość ćwiczeń umożliwiających uczenie się przez doświadczenie, przeżywanie, odkrywanie i zrozumienie sytuacji problemowych.
Główne cele warsztatów to:

  • Uzyskanie i pogłębienie wiedzy z dziedziny dyskryminacji (stereotyp, uprzedzenie , wykluczenie, dyskryminacja).
  • Uwrażliwienie na takie wartości jak różnorodność, tolerancja, przeciwdziałanie dyskryminacji i równe szanse.
  • Reagowanie na sytuacje dyskryminacyjne.

Scenariusz został tak skomponowany, aby przybliżyć uczniom zagrożenia płynące ze stereotypowego traktowania innych, pokazać niebezpieczeństwa wynikające z etykietowania, pokazać mechanizm dyskryminacji. Ponadto warsztaty pokazywały sposoby reagowania na te zjawiska.